BIM-bibliotheek

 
 
 
 
 

Om de samenwerking van alle partners in het bouwproces te faciliteren, ontwikkelde FOAMGLAS® met behulp van de technologie van de nv ThorbiQ een eigen online BIM-applicatie waarin een BIM-bibliotheek van zijn vele isolatieoplossingen beschikbaar wordt gesteld.

De BIM-bestanden zijn compatibel voor gebruik in Revit, een van de meest gebruikte BIM-platformen, en kunnen kosteloos worden geïmporteerd in het 3D-ontwerpmodel van ieder bouwproject.

 
 

 
In een eerste fase werden van de diverse FOAMGLAS®-producten de afbeelding, de technische fiche, de technische productgoedkeuring en de prestatieverklaring opgenomen, alsook een link waarmee aan FOAMGLAS® vragen gesteld kunnen worden. Recent volgde de implementatie van FOAMGLAS® in een isolatieoplossing. In een later stadium zal de BIM-toepassing worden uitgebreid met een rekentool.

De keuze van FOAMGLAS® voor BIM kadert in de voortrekkersrol die FOAMGLAS® al vele jaren vervult. Aangezien FOAMGLAS® zeer zwaar inzet op de lange levensduur van zijn isolatiesystemen, is ook het correct en uitvoerig informeren van alle bouwpartners een prioriteit.