Ecologie

 
 
 
 
 

Positieve ecobalans

FOAMGLAS® staat niet alleen borg voor sterke prestaties op technisch, maar ook op ecologisch vlak. Het isolatiemateriaal verzekert een aanzienlijke energiebesparing, en vormt geen enkele belasting voor het milieu en de menselijke gezondheid.

 
 
 

Fabricage en samenstelling

Als ruwe grondstof wordt vandaag zo'n tweederde gerecycleerd glas gebruikt. Tijdens het fabricageproces komt kooldioxide (CO2) vrij en vormen zich miljoenen kleine luchtbellen waarin het gas hermetisch opgesloten wordt en blijft. Deze structuur garandeert de unieke dampdiffusiedichtheid (μ =∞) van FOAMGLAS®. FOAMGLAS® is volledig vrij van cfk, hcfk of andere schadelijke stoffen (zoals bijvoorbeeld brandvertragende middelen).

 
 
 
 
 

Milieuvriendelijke fabricage

De gebruikte grondstoffen zijn uitsluitend van minerale aard en onschadelijk voor het milieu. Door glasafval te recycleren levert FOAMGLAS® een belangrijke ecologische bijdrage.

 
 
 
 
 

Geringe milieubelasting

Dankzij de optimalisering van het fabricageproces en de energiewinning uit water- en windkracht scoort FOAMGLAS® ook zeer goed op het vlak van luchtverontreiniging (broeikasgassen) en het verbruik van energie en grondstoffen. Door de vermindering van het energieverbruik is ook de terugverdientijd van de geïnstalleerde thermische isolatie aanzienlijk verminderd.

 
 
 
 
 

Beschikbaarheid van ruwe grondstoffen

Basisgrondstof voor de fabricage van FOAMGLAS® is tegenwoordig gerecycleerd glas (vroeger kwartszand) dat gewonnen wordt uit kapotte vensterruiten. Glasafval is in de bouwindustrie vrijwel onbegrensd beschikbaar.

 
 
 
 
 

Levensduur

Cellulair glas gaat dankzij zijn materiaaleigenschappen uitermate lang mee. De hoge levensduur van het materiaal heeft een positief effect op het ecologische en economische profiel van het gebouw.

 
 
 
 
 

Emissies tijdens verwerking en gebruik

Cellulair glas bevat geen ecologisch nadelige en ook geen toxicologische bestanddelen, dus geen middelen die het broeikaseffect bevorderen of de ozonlaag aantasten, geen brandvertragers of kankerverwekkende stoffen, en geen minerale vezels. Bij de verwerking en tijdens de gebruiksduur komen er geen emissies vrij die het milieu of de gezondheid kunnen schaden.

 
 
 
 
 

Emissies bij ongecontroleerde verbranding

Cellulair glas is dankzij zijn onbrandbaarheid totaal ongevaarlijk. FOAMGLAS® ontwikkelt ook geen giftige rook.

 
 
 
 
 

Recyclage

FOAMGLAS® kan zinvol opnieuw worden gebruikt als bijvoorbeeld gruis voor straatbeddingen of als vulmateriaal in geluidsdempende wanden. Productieafval tengevolge van het versnijden wordt opnieuw in het fabricageproces ingevoerd.

   

Kortom FOAMGLAS® is een isolatiemateriaal dat volledig tegemoet komt aan de ecologische eisen van onze tijd. Het combineert doeltreffendheid met milieuvriendelijkheid en een lange levensduur. Het is daarom dat FOAMGLAS® door natureplus is gecertificeerd.

 

Ecologische aspecten van FOAMGLAS®-isolatie.pdf