Afschotisolatie

isolatie op maat voor platte daken

 
 
 
 

1. Kernboodschap

Dankzij het FOAMGLAS® TAPERED-daksysteem van cellulaire glasisolatie met ingebouwd afschot kan het water vlot worden afgevoerd.

 

2. Waarom hebben platte daken een afschot nodig?

WTCB TV215 maart 2000, CSTC NIT 215 Maart 2000

Een goed uitgevoerd afschot (helling) zorgt ervoor dat een optimale afwatering naar de afvoerpunten mogelijk is. Daarom moet er al bij het ontwerp van het dak en van de draagstructuur met de nodige hellingsgraad rekening worden gehouden. Zo kan stilstaand water op het dak en in de goten vermeden worden, en kan ook waterinfiltratie (vooral rond koepels en lichtstraten) worden voorkomen.

 

3. Waarom afschot plaatsen? (De nadelen van stilstaand water)

Stilstaand water op een dak heeft tal van nadelige gevolgen.

 • vervorming van de dragende structuur als gevolg van het bijkomende gewicht
 • kleine lekken kunnen groter worden en leiden tot aanzienlijke waterinfiltratie
 • meer impact op de dakafwerking tijdens de vries-dooicyclus
 • lekken op natte plaatsen zijn moeilijker te herstellen
 • samenklittend vuil kan de efficiëntie van de uv-bescherming verminderen
 • dak en waterafvoersysteem vereisen frequenter onderhoud

 

4. Voordelen bij plaatsen afschot

De kenmerken van een afschotsysteem met geïntegreerde helling:

 • gevaar voor stilstaand water: weinig
 • bijkomend gewicht: zeer weinig
 • bijkomend vocht: weinig
 • isolatiewaarde: goed tot zeer goed
 • plaatsing: zeer eenvoudig

 

5. Hoe wordt een TAPERED plaatsingsplan opgesteld?

Zowel bij nieuwbouwprojecten als bij renovaties werken de ontwerper en de bouwheer samen een voorlopig plaatsingsplan van de isolatie uit. Later kan een gespecialiseerd technisch team van FOAMGLAS® de situatie grondig ter plaatse bestuderen en een definitief uitvoeringsplan helpen opstellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de maximum- en minimumhoogte van dorpels, waterafvoeren en dakranden. Daarna wordt de hellingsgraad van het afschot bepaald alsook de plaats waar goten en afvoerpunten moeten komen, en kan de afvoerrichting van de waterstroom worden geoptimaliseerd.

 

Bij het opmaken van de afschotplannen wordt er ook over gewaakt dat de gemiddelde dikte van het TAPERED-isolatiesysteem overeenkomt met de door de bouwheer gevraagde thermische prestatie.

 

Vervolgens wordt een legplan gemaakt van de TAPERED-isolatie met aanduiding van de diktes om een raming te maken in de offertefase. Na bestelling wordt een definitief plaatsingsplan met aanduiding van alle details (dikte, eigenschappen, …) opgemaakt. Het studiebureau van FOAMGLAS® stelt deze plannen op zonder bijkomende kosten, zowel voor grote als voor kleine projecten.

 

6. Hoe wordt FOAMGLAS® TAPERED gemaakt / wat kan besteld worden?

Tijdens de productiefase worden alle blokken cellulaire glasisolatie in de juiste dikte en hellingsgraad gesneden. Elke blok krijgt een nummer dat overeenkomt met zijn positie op het definitieve plaatsingsplan. Ter informatie: de FOAMGLAS® TAPERED-platen zijn, indien gewenst, ook beschikbaar in andere FOAMGLAS®-types, zoals FOAMGLAS® S3 en FOAMGLAS® F voor zwaar belaste daken zoals parkeerdaken. De platen kunnen zowel naakt verkregen worden als in READY BLOCK-afwerking.

 

7. Waarom kiezen voor FOAMGLAS® TAPERED?

De keuze voor FOAMGLAS® TAPERED ligt voor de hand gezien de unieke eigenschappen waarover dit materiaal beschikt. Het is uiterst drukvast, ook bij langdurige belastingen, waardoor het mogelijk is in alle veiligheid:

 • de dikte minimaal te houden zowel op het laagste als op het hoogste punt van het dak.
 • hellingsbeton onnodig te maken en dus ook het gewicht daarvan. Daardoor is er later ook veel minder bouwvocht.
 • een volledig horizontale dakstructuur te realiseren, zodat een vals plafond uitgespaard kan worden.
 • eventuele bestaande tegenhellingen te corrigeren.
 • de totale bouwstructuur lichter te maken.
 • daken en terrassen van bewoonde lokalen te renoveren, zonder het risico op vochtproblemen.

 

8. Wanneer FOAMGLAS® TAPERED-isolatie plaatsen?

FOAMGLAS® TAPERED-isolatie kan toegepast worden bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Oude platte daken krijgen een tweede leven, en de thermische prestaties, het waterbeheer en het waterafvoersysteem worden aanzienlijk verbeterd. FOAMGLAS® TAPERED-isolatie kan ook nuttig zijn wanneer de helling van de draagstructuur te klein of onbestaande is, omdat hiermee de waterstroom op een optimale manier naar de afvoerpunten kan worden geleid.

 

9. Mogelijke hellingen te bestellen

Beschikbare hellingsgraden: FOAMGLAS® TAPERED is verkrijgbaar in een reeks standaard-hellingsgraden: 1.1%, 1.7% en 2.2%, en bijgevolg geschikt voor elk project. Andere hellingsgraden zijn op aanvraag beschikbaar.

 

10. Service aanbieden

Ondersteuning bij het ontwerp: Voor persoonlijke ondersteuning bij het ontwerpen van uw FOAMGLAS® TAPERED-isolatiesysteem, gelieve contact op te nemen met FOAMGLAS®, Pittsburgh Corning Europe. Klik hier.

 

11. Noodzakelijke gegevens voor de analyse van het project

Om ieder project zo goed mogelijk te behandelen vragen wij:

 1. Een plattegrond met afmetingen en vermelding van de schaal.
 2. Een juiste en precieze aanduiding van de betrokken zones.
 3. Een aanduiding van de hoogteverschillen, de uitzettingsvoegen en de krimpvoegen (desnoods vergezeld van een dwarsdoorsnede).
 4. De nauwkeurige situering van de waterafvoerpunten (indien het gaat over dakgoten ook de breedte aangeven).
 5. De minimale diktes die overal toegelaten zijn, meer specifiek op de hoogste punten (bv. deur, raam, dakranden …).
 6. De gewenste hellingsgraad.
 7. Het gewenste type cellulair glas (type T4+, S3 of F), afhankelijk van de dakbelasting die erop zal komen (technische installatie, parkeerdak …).
 8. De gewenste thermische weerstand (Rc- of U-waarde van het totale dak).
 9. Het type plaatsing: verlijming met warme bitumen of koudlijm. Dan weet de FOAMGLAS® TAPERED-dienst welke minimumdikte er nodig is. Bij koudlijm is dat normaal minimum 6 cm.