4.1.3 Kompaktdak onafgewerkt op geprofileerde staalplaat

FOAMGLAS® platen met warm bitumen

 
 
 
 
 
  • Kwaliteit: Systeem uit hoogwaardige materialen. Kwaliteitszekerheid door projectondersteuning en professioneel advies.
  • Rentabiliteit: Maximaal waardebehoud en minimale onderhoudskosten tengevolge van de lange levensduur.
  • Duurzaamheid: Generaties lang optimale bescherming tegen koude / hitte en vocht.
  • Zekerheid: Compact verlijmd daksysteem verhindert uitvoerige schade en reparaties. Geen doorboringen tengevolge van mechanische bevestigingen. Geen risico op condensatie tengevolge van luchtlekken.
  • Functionaliteit: Thermische isolatie en dampscherm in één laag. Flexibel en eenvoudig om hellende oppervlakken te maken dankzij geprefabriceerde afschotplaten.
 
 
 
 
 
  1. Geprofileerde staalplaat
  2. FOAMGLAS® platen of
  3. FOAMGLAS® afschotplaten, geplaatst met warm bitumen
  4. Afstrijklaag met warm bitumen
  5. Tweelaagse bitumineuze afdichting, bovenste laag UV-bestendig
 
 
 

Technische informatie
Bestekomschrijving
CAD-tekening