Isolatiesystemen voor ondergrondse constructie

bescherming tegen vocht en waterindringing

 
 
 
 
 

Thermische isolatie moet een gebouw volledig omsluiten, zonder onderbrekingen. Naast dak en wanden moeten dus ook de bouwdelen die met de grond in aanraking komen, worden geïsoleerd. Aan vloerisolatiematerialen worden bijzonder hoge eisen gesteld. En terecht: na het optrekken van een gebouw zijn ze nauwelijks nog bereikbaar, tenzij na omslachtige ingrepen. Vloerisolatie moet afdoende drukbestendig zijn, en tevens zijn opgewassen tegen vocht, humuszuren en ongedierte. Vloerisolatie moet blijvend isoleren, een hoge levensduur en een grote stabiliteit bezitten.

 

FOAMGLAS® komt aan al deze eisen probleemloos tegemoet. FOAMGLAS® verzekert een stabiele, langdurige warmte- en vochtisolatie van bouwdelen in of op de bouwgrond. Mits bouwtechnische toelating mag FOAMGLAS® ook onder funderingplaten als constructieve thermische isolatie worden gebruikt. FOAMGLAS® is eveneens geschikt voor locaties met constante waterdruk (grondwater).

 

Steeds vaker worden kelderverdiepingen uit budgettaire overwegingen gepland voor woon- of commerciële doeleinden. Muren die met de bodem in aanraking komen, moeten dan ook zorgvuldig worden geïsoleerd, om vochtschade en latere herstellingen te vermijden. FOAMGLAS® biedt overtuigende isolatiesystemen die bouwdelen die in contact staan met de bodem, langdurig en betrouwbaar beschermen.